Kiểm tra hoạt động gần đây của tài khoản Microsoft của bạn

Một trong những điều mà bạn kiểm tra thường xuyên là hoạt động gần đây của các tài khoản trực tuyến của bạn. Mặc dù chỉ hoạt động trên các dịch vụ cung cấp cho bạn thông tin, nhưng nó có thể giúp bạn phát hiện ra sự bất thường nhanh chóng.

Các công ty như Google, Yahoo hay Dropbox đã hiển thị thông tin hoạt động cho người dùng của họ, trong khi Microsoft đã không làm như vậy cho đến gần đây.

Mặc dù Microsoft đã cung cấp các tài khoản trực tuyến khả dụng cho người dùng trong một thời gian dài, nhưng gần đây họ đã chuyển từ các hệ thống tài khoản khác nhau sang một chương trình Tài khoản Microsoft hợp nhất.

Và cùng với đó là tính năng hoạt động gần đây hiển thị hoạt động tài khoản gần đây cho người dùng.

Hoạt động gần đây

Bạn cần làm như sau để kiểm tra hoạt động gần đây của Tài khoản Microsoft của bạn:

 1. Tải trang tóm tắt tài khoản trên trang web Live.com. Nó hiển thị tên và bí danh tài khoản của bạn trong số các thông tin khác.
 2. Lưu ý rằng bạn cần đăng nhập vào tài khoản nếu bạn chưa đăng nhập.
 3. Chuyển sang hoạt động gần đây, bạn thấy nó được liệt kê trên thanh bên trái.

Trang hiển thị các thông tin sau:

 • Các hoạt động cuối cùng của tài khoản theo thứ tự thời gian.
 • Đối với mỗi hoạt động, loại, ngày, thời gian và địa điểm của nó được hiển thị.
 • Khi bạn mở rộng lựa chọn, bạn cũng sẽ thấy địa chỉ IP, nền tảng và trình duyệt / ứng dụng đã được ghi lại.
 • Ngoài ra, vị trí cũng được hiển thị trên bản đồ.

Các loại hoạt động khác nhau

 • Đăng nhập thành công - Đăng nhập tài khoản thành công.
 • Thử thách bảo mật - Đã phát hiện đăng nhập bất thường và do đó, một thách thức bảo mật bổ sung đã được hiển thị (ví dụ: từ một thiết bị mới hoặc sau khi xóa cookie).
 • Nhập sai mật khẩu - Nhập sai mật khẩu.
 • "Dữ liệu" được thêm hoặc xóa - Điều này nhấn mạnh rằng thông tin, như số điện thoại, địa chỉ email thay thế hoặc mã khôi phục, đã được thêm hoặc xóa.
 • Tất cả thông tin bảo mật được đánh dấu để xóa - Tất cả thông tin liên quan đến bảo mật, như số điện thoại hoặc ứng dụng xác thực, đã được lên lịch để xóa.
 • Tên tài khoản đã thay đổi - Tên nhận dạng đã được thay đổi.
 • Mật khẩu đã thay đổi hoặc đặt lại - Mật khẩu tài khoản chính đã được thay đổi hoặc đặt lại thành công.
 • Bí danh đã thêm hoặc Bí danh đã bị xóa - Một bí danh tài khoản mới đã được thêm hoặc bí danh hiện có bị xóa.
 • Bí danh chính đã thay đổi - Bí danh chính cho tài khoản đã thay đổi.
 • Xác minh hai bước bật hoặc tắt - Lớp bảo mật đăng nhập bổ sung đã được bật hoặc tắt.
 • Mật khẩu ứng dụng được tạo hoặc xóa - Mật khẩu ứng dụng đã được tạo hoặc xóa.
 • Thông tin hồ sơ đã thay đổi - Thông tin như giới tính, tên, ngày sinh hoặc mã bưu chính đã được sửa đổi.
 • Tài khoản được tạo - Một tài khoản Microsoft đã được tạo.

Không phải tôi

Nếu bạn thấy hoạt động tài khoản mà bạn chắc chắn không phải do bạn, bạn có thể nhấp vào "Đây không phải là tôi". Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ được thực hiện một số bước được thiết kế để đảm bảo rằng tài khoản của bạn được bảo vệ chống lại sự truy cập của bên thứ ba.

Điều này bao gồm thay đổi mật khẩu tài khoản và xác minh rằng tất cả thông tin bảo mật là chính xác.